natalie-grainger-8uB5kFKWWkk-unsplash

Judiska Kvinnoklubben (JKK)  startade som en kvinnoförening år 1931 i Stockholm. Idag är vår främsta uppgift att bevara och hålla det judiska livet levande i framförallt Stockholmsområdet.

 

Vi arbetar alla ideellt och vår målsättning är att samla judiska kvinnor och män samt att hjälpa behövande judiska kvinnor, män, ungdomar och barn. Detta är, anser vi, extra viktigt idag när behovet av gemenskap och kraven på privata initiativ, både socialt och ekonomiskt, ökar hela tiden.

 

Vi arrangerar varje år flera spännande program för alla åldergrupper som studiebesök, föredrag, luncher, basar och underhållning.

 

Vi har en omfattande social verksamhet på Judiska Hemmet i Stockholm både för boende och besökande. Vi arrangerar bl a film- och bingokvällar, musikunderhållning samt är ansvariga för kiddushen i samband med shabbatgudstjänsten som hålls som hålls en gång i månaden.

Alla kan bli medlemmar hos oss. Gammal som ung. Män som kvinnor.
Det är genom din medlemsavgift och dina gåvor vi har möjlighet att hjälpa.
Välkomna!

Judiska Kvinnoklubben har ett internationellt kontaktnät. Vi är medlemmar i ICJW, International Council of Jewish Women.

 

ICJW har en rådgivande status som en icke-statlig organisation (NGO) i det Ekonomiska och Sociala Rådet (ECOSOC) i FN och har permanenta delegationer i New York, Genève, Wien och Paris.

 

ICJW stödjer och arbetar för att nå FN:s mål att utveckla förutsättningar för en världsfred. ICJW:s strävar också efter att alla människor ska kunna leva ett värdigt liv och ta del av alla grundläggande mänskliga rättigheter och friheter som beskrivs i FN:s stadgar och i Deklarationen om de mänskliga rättigheterna.

 

Länk till ICJW: http://www.icjw.org