Vår verksamhet

Judiska Kvinnoklubben värnar om våra äldre på Judiska Hemmet:

 • Vi visar film och anordnar bingo.
 • Vi bjuder på kiddush en gång i månaden.
 • Vi bidrar till underhållning för de boende.
 • Vi skänker blommor till alla boende i samband med de stora helgerna.
 • Vi bjuder på midsommartårta.
 • Vi anordnar en loppisbasar i samarbete med Hemmets loppis.

Judiska Kvinnoklubben anordnar sociala och kulturella aktiviteter för alla åldrar, bland annat:

 • Musik-, konst och kulturträffar
 • Föredrag och seminarier i aktuella ämnen
 • Studiebesök
 • Den årliga basaren
 • Sukkotlunch

Judiska Kvinnoklubben gör sociala insatser:

 • Vi stöder judiska organisationer och verksamheter.
 • Vi hjälper judiska socialt utsatta personer med ekonomiskt stöd.
 • Vi delar ut stipendier till studerande ungdomar.

Alla dessa aktiviteter sköts av volontärer från
Judiska Kvinnoklubben.