Stipendier

Judiska Kvinnoklubben delar årligen ut bidrag för eftergymnasiala studier och yrkesutbildningar. Företrädesvis ges dessa stipendier till kvinnliga sökanden som är medlemmar och aktiva inom judiska organisationer och föreningar i Stockholm.

Dessutom utdelas till kvinnlig eller manlig sökande ett musikstipendium för eftergymnasiala studier.

Sökande ska tillhöra Stockholms Judiska Församling.

Ansökningsblankett laddas ner här!

Viktigt! Du måste ha en pdf-läsare installerad för att den ska kunna fyllas i. När du har öppnat bilagan klickar du på aktivera redigering och fyller i den på nätet. OBS! Ansökan kan endast sparas som PDF! Den underskrivna blanketten, tillsammans med antagningsbevis på påbörjad kurs och studieplan (kursplan), ska vara JKK tillhanda senast 8 oktober under adress: JKK, c/o Lilian Schenkman, Katarina Bangata 59a, 116 42 Stockholm. Judiska Kvinnoklubbens stipendier delas endast ut på hösten. Om du har frågor kan du vända dig till judiska.kvinnoklubben@gmail.com.