Stipendier

Judiska Kvinnoklubben delar årligen ut bidrag för eftergymnasiala studier och yrkesutbildningar. Företrädesvis ges dessa stipendier till kvinnliga sökanden som är medlemmar och aktiva inom judiska organisationer och föreningar i Stockholm.

Dessutom utdelas till kvinnlig eller manlig sökande ett musikstipendium för eftergymnasiala studier.

Sökande ska tillhöra Stockholms Judiska Församling.

Ansökningsblankett laddas ner här!

Viktigt! Du måste ha en pdf-läsare installerad för att den ska kunna fyllas i. När du har öppnat bilagan klickar du på aktivera redigering och fyller i den på nätet. OBS! Ansökan kan endast sparas som PDF! Den underskrivna blanketten, tillsammans med antagningsbevis på påbörjad kurs och studieplan (kursplan), ska vara JKK tillhanda senast 10 oktober  2023 under adress: JKK, c/o Lilian Schenkman, Katarina Bangata 59a, 116 42 Stockholm. Judiska Kvinnoklubbens stipendier delas endast ut på hösten. Om du har frågor kan du vända dig till judiska.kvinnoklubben@gmail.com.

OBS! Eftersom vi inte har något kansli eller tillgång till skrivare är det viktigt att du postar ansökan i god tid alternativt lägger den i Lilians brevfack. Maila oss så får du portkoden.