Vår styrelse

Ordförande: Vivianne Nisell
Vice ordförande: Nanna Jawitz
Sekreterare och ansvarig för hemsidan: Lilian Schenkman
Kassör: Ester Lichtenstein
Vice kassör och medlemsansvarig: Helen Steinmetz
Klubbmästare: Eva Pommert
Kulturansvarig: Irene Katzman
Publicitetsansvarig: Gunila Lefebure
Övriga ledamöter: Monica Forszpan
Harriet Maler
Ester Nasielski
Monika Nasielski
Margret Nisell