Socialt bidrag

Bidraget avser kvinnor och deras eventuellt omyndiga barn för extraordinära utgifter: Ladda ner ansökan här!

OBS! Du måste öppna filen med en pdf-läsare för att den ska kunna fyllas i.

OBS! Ansökan kan endast sparas som PDF, den måste vara undertecknad och skickas in per post till:
Judiska Kvinnoklubben
Sociala kommittén
Box 7427
103 91 Stockholm