Arv och testamente

Skänk gärna en gåva till Judiska Kvinnoklubben genom ett arv eller ett
testamente. Att skriva sin sista vilja är idag inte särskilt svårt.

Ett arv eller en gåva i ett testamente kan bestå av t ex pengar eller värdepapper. Detta är en gåva till de som kommer efter oss.

Du kan i arvet eller testamentet uttrycka ditt önskemål till vad pengarna eller avkastningen ska användas till i vår verksamhet.

Skicka ett meddelande nedan så kontaktar någon av oss dig.

Ett arv eller testamente är en gåva för framtiden!