Judiska Kvinnoklubben sedan 1931

Judiska Kvinnoklubben i Stockholm är en kvinnoförening som grundades 27 april 1931 under ett konstituerande sammanträde i Mosaiska församlingens sessionssal.

Under den här tiden var det stora omvälvningar inom många områden – politiskt, ekonomiskt, socialt och vetenskapligt. Mosaiska församlingens styrelse var helt mansdominerad, men kvinnorna var inte utan inflytande eller betydelse. Kvinnorna hade sina speciella uppgifter främst inom den sociala sektorn och som ”skyddsfruar” delade de ut mat och kläder till behövande familjer.

Judiska Kvinnoklubbens första ordförande var författaren och konstnären Olga Ralphael Hallencreutz. Hon satt kvar som ordförande i tjugo år. De övriga som valdes in i styrelsen var bland andra Jennie Brick, Jeanette Ettlinger, Jeanna Friedman, Sara Gottfarb, Astrid Nisell och Valerie Öberg. De var aktiva i den humanitära verksamheten som stöttade familjer med ekonomiska svårigheter i arbetsstugan på Klippgatan 19 och de ordnade även kulturella aktiviteter.
Händelserna före och efter andra världskriget samt Israels tillkomst förändrade judarnas situation över hela världen och hjälparbetet intensifierades och det judiska livet i Sverige förändrades.

Gladys Wolff blev 1951 Kvinnoklubbens andra ordförande och var kvar som ordförande i nästan 30 år. Under hennes tid blev Kvinnoklubben medlem i International Council of Jewish Women, ICJW, en världsomfattande judisk kvinnoorganisation.
Samtidigt blev också Gertude Philipson aktiv och började med eftermiddagsträffar och uppsökande verksamhet hos gamla och sjuka.

1981 tog Margot Friedman över som ordförande och den sociala verksamheten utvecklades ytterligare i samarbete med Judiska församlingens kuratorer. Även arbetet med att anordna kultur- och musikaftnar samt intressanta föredrag fortsatte. Det internationella engagemanget i ICJW utvecklades och Kvinnoklubben deltog på seminarier och konferenser.

Målsättningen för Judiska Kvinnoklubbens arbete är fortfarande samma som för 90 år sedan, ”att samla judiska kvinnor, ge upplysning om judiskt liv, hjälpa behövande judiska kvinnor och barn i Sverige eller varhelst inom den judiska världen hjälp behövs.”